GLOSSAIRE

Ukemi
Kote Gaeshi
Shihinage

GLOSSAIRE TECHNIQUE

a
F
F
z

GLOSSAIRE GENERAL